Dit evenement wordt georganiseerd door Rotary Schaijk - Land van Ravenstein
ROTARY

De voornaamste doelstelling van Rotary is service. In de lokale gemeenschap, het werk en ook wereldwijd. Rotarians steunen en stimuleren het ideaal van dienstbaar zijn aan de samenleving. Niet alleen door het mede opzetten van lokale en wereldomvattende fundraisingprojecten, maar ook door het ter beschikking stellen van de eigen (vak)kennis ten dienste van de samenleving. Maar ook door het bevorderen van internationaal begrip en goodwill en het verlenen van humanitaire hulp. Rotary houdt zich niet met politiek bezig, maar heeft wel een open oog voor knelpunten in de lokale, regionale en internationale samenleving.

Rotaryleden hebben de gezamenlijke expertise en capaciteiten om programma’s door te voeren die vragen om dynamiek en volharding op gebieden als het bestrijden van honger, armoede en analfabetisme. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar kinderen, ouderen en gehandicapten.

Website: Rotary Schaijk - Land van Ravenstein

ROTARY IN NEDERLAND
  • 433 clubs in Nederland
  • 19.000 leden
ROTARY INTERNATIONAAL
  • 163 Landen
  • 30.000 clubs
  • 1,2 miljoen leden
ROTARY UITWISSELING
  • 7.000 studenten
  • 60 landen
  • Aantal weken tot jaar

Een club die al vele projecten sinds haar oprichting in 2006 heeft gerealiseerd:

• Nu en straks veilig naar school, een interactief programma voor schooljeugd in de laatste klas van het basis onderwijs; in samenwerking met Veilig verkeer Nederland

• “We bouwen een school in India” kansarme jongeren een school geven waardoor ze een toekomst krijgen; in samenwerking met Stichting Pater Vos uit Schaijk

• De binnentuin voor woongroep Dolfijn te Schaijk

• Jaarlijkse ondersteuning en hulp bij de kerstmiddag voor alleenstaanden, in samenwerking met Doortje Bekkers

• De 24-uurs mountainbike race, t.b.v. de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS), een sportief evenement in Schaijk en Herpen in samenwerking met Bart Brentjes.

# Hier loop je warm voor 2022 - @ 2023