Dit evenement wordt georganiseerd door Rotary Schaijk - Land van Ravenstein
Stichting Kinderdroomwens

In Nederland is heel veel geregeld op sociaal maatschappelijk gebied en toch is er een groep die buiten de boot valt. Het betreft kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 6 t/m 25 jaar die zelf of binnen hun gezinssituatie traumatische ervaringen hebben meegemaakt of er nog middenin zitten. Denk daarbij aan het verlies van broertje of zusje, van de vader of moeder, het lijden aan een langdurige of ernstige ziekte, misbruik, mishandeling of uit huis plaatsing vanwege een onveilige thuissituatie.

Onze stichting draagt ertoe bij dat deze kinderen en jongvolwassenen met hun onzichtbare en soms zichtbare leed, zich ondersteund voelen vanuit hun eigen kracht, talenten en mogelijkheden. Juist de positieve benadering, zonder de pijn uit de weg te gaan, geeft hun de eigen regie terug binnen de situatie waarin ze zich nu eenmaal bevinden. Veel kinderen en jongvolwassenen ondervinden juist kracht en steun bij andere kinderen en jongvolwassenen in een gelijke situatie. Daarom organiseren wij veel in groepsverbanden zodat er niet een eenmalige maar langdurige band ontstaat die zorgt voor positieve stappen in hun eigen toekomst. We zijn een betrekkelijk kleine stichting waarin het bestuur en de directeur erg nauw samenwerken. Onze Directeur Monique Hogenboom is makkelijk te bereiken en heeft rechtstreeks contact met onze deelnemers aan activiteiten en de sponsoren van deze activiteiten. Zij wordt ondersteund door het bestuur en veel trouwe vrijwilligers om deze activiteiten mogelijk te maken

www.kinderdroomwens.nl
# Hier loop je warm voor 2022 - @ 2023